AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V dưới tác dụng của hai lực cân bằng \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) theo chiều của lực \(\overrightarrow {{F_2}} \). Nếu tăng cường độ của lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) thì vật sẽ chuyển động với vận tốc: 

  • A. luôn tăng dần
  • B. luôn giảm dần
  • C. tăng dần đến giá trị cực đại, rồi giảm dần
  • D. giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA