YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật A được thả rơi từ độ cao 45 m xuống mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật rơi được trong 2 giây cuối cùng là 

  • A. 40 m.                     
  • B. 35 m.           
  • C. 30 m.      
  • D.  25 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Chọn gốc tọa độ tại vị trí vật rơi, chiều dương hướng xuống dưới.

  Ta có \(x = \frac{{g{t^2}}}{2} = 5{t^2}\left( m \right)\).

  Thời gian vật rơi là nghiệm phương trình \(5{t^2} = 45 \Rightarrow t = 3s\).

  Quãng đường vật rơi trong 2 s cuối cùng là

  \(s = {x_3} - {x_1} = 45 - {5.1^2} = 40m\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>