AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4m, có một thang chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50kg. Mỗi chuyển lên tầng 10, nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu ?

  • A. 5,MW
  • B. 5,1kW
  • C. 100 kW
  • D. 20 W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Để lên đến tầng 10, thang máy phải vượt qua 9 tầng, vậy phải lên cao

  h = 3,4 . 9 = 30,6m

  Khối lượng của 20 người là m = 50.20 = 1000 kg

  Trọng lượng của 20 người là: p = 10000N

  Vậy công phải tiêu tốn cho mỗi lần thang lên tối thiểu là:

  A = p.h = 10 000 . 30,6 = 306 000 J

  Công suất tối thiêu của động cơ kéo thang lên là:  \(\wp  = \frac{A}{t} = \frac{{306000}}{{60}} = 5100W = 5,1kW\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>