AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một thanh đồng chất, khối lượng m, tựa vào tường không ma sát. Thanh hợp với mặt đất một góc 45o. Lực ma sát nghỉ tác dụng vào đầu dưới của thanh là  

  • A. mg/2    
  • B. mg/√2
  • C.  mg/2√2      
  • D. mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>