YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây dài AB = 60cm, phát ra một âm có tần số 100Hz.Quan sát dây đàn thấy có 3 nút và 2 bụng sóng (kể cả nút ở hai đầu dây).Biết biên độ dao động tại các bụng sóng là 5mm.Tính vận tốc cực đại của điểm bụng.

  • A. 3,24 m/s.
  • B. 3,14 m/s.
  • C. 3,34 m/s.
  • D. 3,54 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  v = 60 m/s.

  Biên độ dao động tại các bụng là :

  5mm = 0,005m

  Vận tốc cực đại của các điểm bụng là :

  vmax= ωA = 2πf.A = 3,14 m/s.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 42350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA