• Câu hỏi:

  Một sợi dây dài AB = 60cm, phát ra một âm có tần số 100Hz.Quan sát dây đàn thấy có 3 nút và 2 bụng sóng (kể cả nút ở hai đầu dây).Biết biên độ dao động tại các bụng sóng là 5mm.Tính vận tốc cực đại của điểm bụng.

  • A. 3,24 m/s.
  • B. 3,14 m/s.
  • C. 3,34 m/s.
  • D. 3,54 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  v = 60 m/s.

  Biên độ dao động tại các bụng là : 5mm = 0,005m

  Vận tốc cực đại của các điểm bụng là :vmax= ωA = 2πf.A = 3,14 m/s.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC