YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây AB dài l = 120cm, đầu A được mắc vào một nhánh âm thoa dao động với tần số f = 40 Hz, đầu B cố định. Cho âm thoa dao động thì trên đây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. 

  • A. 2,5 m/s.
  • B. 2 m/s.
  • C. 2,4 m/s.
  • D. 3,6 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đầu A là một nút, B cũng là nút nên ta có điều kiện l = kλ/2 , với k = 4.

  Thay số ta được:

  λ = 2l/k = 60cm

  ⇒ v = λf = 60. 40 = 2400 cm/s = 2,4 m/s.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 42349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA