AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là: 

  • A. U = 255,0 (V).
  • B. U = 127,5 (V).
  • C. U = 63,75 (V).
  • D. U = 734,4 (V).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn: B

  Hướng dẫn:

  Khi quả cầu nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, thì quả cầu chịu tác dụng của 2 lực:

  Trọng lực P = mg hướng xuống dưới, lực điện F = qE hướng lên trên.

  Hai lực này cân bằng nhau, chúng có cùng độ lớn P = F ↔ mg = qE,

  với m = 3,06.10-15 (kg),q = 4,8.10-18 (C) và g = 10 (m/s2) ta tính được E.

  Áp dụng công thức U = Ed với E tính được ở trên và d = 2 (cm) = 0,20 (m)

  Ta tính được U = 127,5 (V).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>