AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một phần tử dòng điện có chiều dài \(l\) , cường độ I đặt vuông góc với các đường sức của từ trường đều. Khi đó lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ lớn là F. Công thức nào sau đây là đúng?

  • A. B=F/I\(l\)
  • B. F=B/I\(l\)
  • C. I=B/F\(l\)
  • D. \(l\)=B/IF

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>