AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8h, đến Hải Phòng lúc 10h. Cho biết đường Hà Nội – Hải Phòng dài 100km. Tính vận tốc của ô tô

  • A. 30km/h
  • B. 40km/h
  • C. 50km/h
  • D. 60km/h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  s = 100km

  t = 10h – 8h = 2h

  Vận tốc của ôtô:  

  \(v = \frac{{\rm{S}}}{t} = \frac{{100}}{2} = 50km/h\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA