• Câu hỏi:

  Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài của 1 cái thùng sắt không nắp dạng hình lập phương có cạnh 0,8m. Biết giá tiền mỗi mét vuông là 15 000 đồng. Hỏi người ấy trả bao nhiêu tiền?

  • A. 86 000 đồng
  • B. 69 000 đồng
  • C. 966 000 đồng
  • D. 96 000 đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC