AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có v = 30 m/s, g = 10 m/s2. Độ cao của vật sau khi đi được 2 s là 

  • A. 30 m.     
  • B.  25 m.      
  • C. 20 m.              
  • D. 15 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Chọn gốc tọa độ tại vị trí vật rơi, chiều dương hướng xuống.

  Ta có: \(v = gt = 10t;x = \frac{{g{t^2}}}{2} = 5{t^2}\).

  Vận tốc chạm đất là v = 30 m/s ð thời gian vật rơi là \(t = \frac{v}{{10}} = 3s\).

  Độ cao ban đầu của vật là \({x_3} = {5.3^2} = 45m\).

  Quãng đường vật đi được sau 2 s là \({x_2} = {5.2^2} = 20m\).

  Độ cao của vật sau khi đi được 2 s là \(x = {x_3} - {x_2} = 45 - 20 = 25m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>