AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người đi xe đạp với vận tốc 14,4 km/h, trên một đoạn đường song hành với đường sắt. Một đoạn tàu dài 120 m chạy ngược chiều và vượt người đó mất 6 s kể từ lúc tàu gặp người đó. Hỏi vận tốc của tàu là bao nhiêu ? 

  • A. 20 m/s.             
  • B.  16 m/s.              
  • C. 24 m/s.             
  • D. 4 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Vận tốc của xe đạp so với đất là \({v_{XD}} = 14,4km/h = 4m/s\).

  Vận tốc của tàu so với xe đạp là \({v_{TX}} = \frac{L}{t} = \frac{{120}}{6} = 20m/s\).

  Vận tốc của tàu so với đất là \({v_{TD}} = {v_{TX}} - {v_{XD}} = 20 - 4 = 16m/s\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>