YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một mạch LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π mH và một tụ có điện dung C = 16/π nF. Sau khi kích thích cho mạch dao động, chu kì dao động của mạch là: 

  • A. 8.10-4 s
  • B.  8.10-6 s
  • C. 4.10-6 s
  • D. 4.10-4 s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA