YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện có điện dung C1 và C2. Khi mắc cuộn dây riêng với từng C1, C2 thì chu kì dao động của mạch tương ứng là T1= 3s, T2 = 4s. Chu kì dao động của mạch khi mắc đồng thời cuộn dây với C1 nối tiếp C2 là: 

  • A. 1s
  • B. 2,4s
  • C. 5s
  • D. 7s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA