AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 mg 23892Uvà 2,135 mg 20684Pb. Tỉ lệ (NU/NPb) giữa số nguyên tử và của khối đá đó là 

  • A. 19. 
  • B. 20
  • C. 21
  • D. 22

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>