ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hỗn hợp chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen (dung dịch A). Sục khí hidro clorua vào 100ml dung dịch A thì thu đc 1,295g kết tủa.

  Kết tủa ở đây là chất nào?

  • A. phenol
  • B.  anilin
  • C. ankylbenzen và anilin
  • D. ankylbenzen và phenol
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  các chất ban đầu (phenol, anilin và ankylbenzen) đều là các chất ko phân cực nên chúng hòa tan vào nhau thành dd đồng nhất 
  khi sục khí HCl vào, thì HCl phản ứng với anilin tạo ra chất phân cực 
  C6H5-NH2 + HCl ---> C6H5-NH3Cl 
  trong hh bây giờ có cả chất phân cực và chất không phân cực nên chúng không hòa tan vào nhau thành 1 thể đồng nhất được
  chất không phân cực (phenol và ankylbenzen) sẽ lắng xuống đáy tạo nên kết tủa còn chất phân cực (C6H5-NH3Cl) sẽ nổi lên trên thành 1 dd

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42260

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1