AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3 s. Tính độ sâu của giếng, lấy g = 9,8 m/s2

  • A. 90 m.        
  • B. 45 m.      
  • C. 30,4 m.        
  • D. 44,1  m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chọn gốc tọa độ tại miệng giếng, chiều dương của hệ trục hướng xuống dưới.

  Ta có: \(x = \frac{{g{t^2}}}{2} = 4,9{t^2}\left( m \right)\).

  Độ sâu của giếng là \(x = 4,{9.3^2} = 44,1m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA