YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có trục \(OO' = 2\sqrt 7\),  ABCD là hình vuông có cạnh bằng 8 có đỉnh nằm trên hai đường tròn đáy sao cho tâm của hình vuông trùng với trung điểm của OO'. Tính thể tích V của hình trụ.

  • A.  \(V = 50\pi \sqrt 7\)
  • B.  \(V = 25\pi \sqrt 7\)
  • C.  \(V = 16\pi \sqrt 7\)
  • D.  \(V = 25\pi \sqrt {14}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ giả thiết  \(h = OO' = 2\sqrt 7\).

  Suy ra: \(OI = \sqrt 7 ,IH = 4 \Rightarrow OH = 3\).

  \(HB = 4 \Rightarrow r = OB = 5\).

  \(\Rightarrow V = \pi {r^2}h = \pi {.5^2}.2\sqrt 7 = 50\sqrt 7 \pi\).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA