• Câu hỏi:

  Một hình trụ có trục \(OO' = 2\sqrt 7\),  ABCD là hình vuông có cạnh bằng 8 có đỉnh nằm trên hai đường tròn đáy sao cho tâm của hình vuông trùng với trung điểm của OO'. Tính thể tích V của hình trụ.

  • A.  \(V = 50\pi \sqrt 7\)
  • B.  \(V = 25\pi \sqrt 7\)
  • C.  \(V = 16\pi \sqrt 7\)
  • D.  \(V = 25\pi \sqrt {14}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ giả thiết  \(h = OO' = 2\sqrt 7\).

  Suy ra: \(OI = \sqrt 7 ,IH = 4 \Rightarrow OH = 3\).

  \(HB = 4 \Rightarrow r = OB = 5\).

  \(\Rightarrow V = \pi {r^2}h = \pi {.5^2}.2\sqrt 7 = 50\sqrt 7 \pi\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC