ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một hạt mang điện chuyển động trên một mặt phẳng (P) vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có 

  • A. phương vuông góc với mặt phẳng (p)
  • B. độ lớn tỉ lệ với điện tích của hạt mang điện
  • C. chiều không phụ thuộc vào điện tích của hạt mang điện
  • D. độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của hạt mang điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>