• Câu hỏi:

  Một gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị điện thế khác có công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ.Tính điện năng mà gia đình này sử dụng trong 30 ngày.

  • A. 75kw.h
  • B. 45kw.h
  • C. 120kw.h
  • D. 156 kw.h

  Đáp án đúng: D

  Điện năng mà gia đinh sử dụng trong 30 ngày

  • Đèn chiếu sáng: A1=P1.t1 = 0,15.10.30 = 45 kw.h
  • Tủ lạnh: A= P2.t2 = 0,1.12.30= 36 kw.h
  • Thiết bị khác: A3 = P3.t3 = 0,5.5.30= 75 kw.h

  suy ra A= A1+A2+ A3 = 45 + 36 + 75 = 156 kw.h

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn


cached getListQuestionByTestID