• Câu hỏi:

  Một đơn vị thiên văn là:

  • A. Khoảng cách giữa các hành tinh với nhau
  • B. Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất
  • C. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng
  • D. Khoảng cách từ Mặt Trời đến Diêm Vương Tinh 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC