YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một đơn vị sản xuất một ngày được 400 sản phẩm với tổng trị giá 900 USD. Tính giá trị một sản phẩm khi cường độ lao động tăng hai lần?

  Lời giải tham khảo:

  Khi CĐLĐ tăng 2 lần thì giá trị 1 SP vẫn không đổi và bằng: 

  900USD/over 400=2.25USD

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA