AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dây dẫn dài 120m được uốn thành một cuộn dây. Khi đặt một hiệu điện thế 30V vào hia đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện qua nó là 125mA.

  Mỗi đoạn dây dài 1m sẽ có điện trở là: 

  • A.
  • B.
  • C. 3Ω 
  • D. 4Ω 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện trở cuộn dây R = 30/0,125 = 240Ω.

  Điện trở mỗi đoạn dây dài 1m: R1 = 240/120 = 2Ω

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>