AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là 

   

  • A. \(\alpha  = 0,1\cos (20\pi t - 0,79)(rad)\)
  • B. \(\alpha  = 0,1\cos (10t + 0,79)(rad)\)
  • C. \(\alpha  = 0,1\cos (20\pi t + 0,79)(rad)\)
  • D. \(\alpha  = 0,1\cos (10t - 0,79)(rad)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình có dạng ntoongr quát: \(\alpha  = {\alpha _{\bf{0}}}{\bf{cos}}(\omega {\bf{t}}{\rm{ }} + \varphi )\) = 0,1cos(10t + 0,79)

  Chọn đáp án B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>