AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,80 m/s2. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5,00 phút?

  • A. 60 dao động
  • B. 156 dao động
  • C. 106 dao động
  • D. 100 dao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  Chu kì dao động của con lắc đơn: T = 2π = 2,84 s.

  Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được trong thời gian t = 5 phút:

                                            ≈ 106 (dao động)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>