AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = 6\cos \pi t\) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.
  • B. Chu kì của dao động là 0,5 s.
  • C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s2.
  • D. Tần số của dao động là 2 Hz.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  vmax = 6p = 18,84 cm/s, Chọn A

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>