• Câu hỏi:

  Một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Tính điện năng mà đèn sử dụng  

  • A. 20,2kJ
  • B. 21,6kJ
  • C. 24kJ
  • D. 27kJ

  Đáp án đúng: B

   Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ là: (1h = 3600s)

  \(\wp  = \frac{A}{t} \Rightarrow A = \wp t = 6.3600 = 21600J = 21,6kJ\)

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn