Một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ.

 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Tính điện năng mà đèn sử dụng  

  • A. 20,2kJ
  • B. 21,6kJ
  • C. 24kJ
  • D. 27kJ

  Đáp án đúng: B

   Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ là: (1h = 3600s)

  \(\wp  = \frac{A}{t} \Rightarrow A = \wp t = 6.3600 = 21600J = 21,6kJ\)

   

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải
  Quảng cáo

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Quảng cáo

 

 

Được đề xuất cho bạn

CÂU HỎI KHÁC