AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Môi trường V-F có các thành phần: nước thịt, gan, glucozơ. Đây là loại môi trường

  • A. tự nhiên.
  • B. tổng hợp.
  • C. bán tự nhiên.
  • D. bán tổng hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA