ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Môi trường V-F có các thành phần: nước thịt, gan, glucozơ. Đây là loại môi trường

  • A. tự nhiên.
  • B. tổng hợp.
  • C. bán tự nhiên.
  • D. bán tổng hợp.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 5324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1