AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Em hãy chọn câu sai 

  • A. Môi trường rắn, lỏng truyền được âm
  • B. Môi trường không khí và chân không không truyền được âm
  • C. Thép truyền âm tốt hơn gỗ
  • D. Để âm truyền được nhất định phải có môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA