• Câu hỏi:

  Mỗi đỉnh của hình đa diện là dỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

  • A. 2 mặt 
  • B. 3 mặt 
  • C. 4 mặt 
  • D. 5 mặt 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC