AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay dưới tác dụng của các lực khi 

  • A. các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm.
  • B. các lực tác dụng từng đôi một trực đối.
  • C. các lực tác dụng phải đồng quy.
  • D. tổng momen của các lực tác dụng đối với cùng một trục quay phải bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>