ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 12cm rồi gấp lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Nếu dung tích của cái hộp đó là 4,8 lít thì độ dài cạnh của tấm bìa là bao nhiêu.

  • A. 42 cm
  • B. 36 cm
  • C. 44 cm 
  • D. 38 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi độ dài cạnh của hình vuông là x cm

  Thể tích của hình hộp chữ nhật là \(V = 12.{\left( {x - 24} \right)^2}\,(c{m^3})\) 

  Mặt khác \(V=4,8\l =4800cm^3\) suy ra \(12.{\left( {x - 24} \right)^2} = 4800 \Leftrightarrow {\left( {x - 24} \right)^2} = 400 \Leftrightarrow x = 44\,\,(cm).\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA