RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm ở trạng thái cân bằng khi gia tốc của nó 

  • A. không đổi.
  • B. giảm dần.
  • C.  tăng dần.
  • D. bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>