AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển là cơ hội liên quan đến vấn đề gì? 

  • A. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
  • B. Tự do hoá thương mại 
  • C. Sự áp đặt nối sống, văn hoá của các siêu cường 
  • D. Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>