• Câu hỏi:

  Miền núi và trung du phía Bắc có thế mạnh nổi bật về công nghiệp nào? 

  • A. Vật liệu xây dựng
  • B. Chế biến
  • C. Hóa chất
  • D. Khai thác năng lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC