AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây sai

  • A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song
  • B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song
  • C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song.
  • D. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>