AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình vẽ bên là đồ thị hàm số \(y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}.\) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. ad > 0, ab < 0
  • B. bd < 0, ab > 0 
  • C. b < 0, ad < 0
  • D.  bd > 0, ad > 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào độ thị hàm số ta suy ra được vị trị của các tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung và trục hoành, ta suy ra được:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  { - \frac{d}{c} < 0}\\
  {\frac{a}{c} > 0}\\
  { - \frac{b}{a} > 0}\\
  {\frac{b}{d} < 0}
  \end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {cd > 0}\\
  {ac > 0}\\
  {ab > 0}\\
  {bd < 0}
  \end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a{b^2}d > 0}\\
  {ab < 0}
  \end{array}} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {ad > 0}\\
  {ab < 0}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA