AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực? 

  • A. Đòn bẩy.
  • B. Mặt phẳng nghiêng. 
  • C. Ròng rọc cố định.
  • D. Ròng rọc động.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>