AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Màu sắt của kết tủa Fe(OH)2 là:

  • A. Màu vàng
  • B. Màu trắng
  • C. Màu trắng xanh
  • D. Màu đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>