ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

  • A. Sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán
  • B. Chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước
  • C. Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE