ADSENSE
*/ ?>
 • Exercise 1: Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  Mary tried to keep calm although she was very disappointed.

  • A. Mary was too disappointed to keep calm.
  • B. Disappointed as she was, Mary tried to keep calm.
  • C. Mary lost her temper because of her disappointment.
  • D. Feeling disappointed, Mary tried to keep calm, but she failed.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>