MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ có điện dung Co. Tần số riêng của mạch dao động là fo= 450 Hz. Mắc thêm tụ khác có điện dung C = 25 pF song song với tụ Co thì tần số riêng của mạch là f1 = 300 Hz. Điện dung Co có giá trị là: 

  • A. Co = 37,5 pF
  • B. Co = 20 pF
  • C. Co = 12,5 pF
  • D. Co = 10 pF

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA