• Câu hỏi:

  Lượng mưa trung bình năm rất thấp ở đới khí hậu hàn đới là bao nhiêu? 

  • A. 1500mm
  • B. 700mm
  • C. Dưới 500mm
  • D.  1000mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC