• Câu hỏi:

  Lượng mưa trung bình năm ở đới khí hậu ôn đới là: 

  • A. 500 mm đến 1500 mm.
  • B. 500 mm đến 1000 mm.
  • C. 500 mm đến 2000 mm.
  • D. 1000 mm đến 2500 mm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC