• Câu hỏi:

  Lượng mưa trung bình năm ở đới khí hậu nhiệt đới là: 

  • A. 500mm đến 1000mm
  • B. 500mm đến 1500mm
  • C. 100mm đến 500mm
  • D. 1000mm đến 2500mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC