ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống: Lực là nguyên nhân làm ... vận tốc của chuyển động.

  • A. Tăng
  • B. Không đổi
  • C. Giảm
  • D. Thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE