AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây? 

  • A. Vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng.
  • B. Vật lơ lửng trong chất lỏng
  • C. Vật nổi trên mặt chất lỏng           
  • D. Cả ba trường hợp trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>