AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây? 

  • A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.
  • B.  Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.
  • C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng.
  • D. Có thể gây ra tất cả các lực nêu trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>