• Câu hỏi:

  Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng không có đặc điểm 

  • A. có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.
  • B. vuông góc với đoạn đường đó.
  • C. có độ lớn tỉ lệ với độ dài đoạn đường.
  • D. có phương vuông góc với bề mặt chất lỏng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC