YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Loại vi sinh vật tổng hợp axit glutamic từ glucôzơ là?

  • A. Nấm men 
  • B. Xạ khuẩn 
  • C. Vi khuẩn
  • D. Nấm  sợi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 11905

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA